My Dubai

 

DUBAI BURJA KHALIFA

 

Dubai er det nest største av de sju emiratene som utgjør FAE målt i flateinnhold. Dubai har også den nest største økonomien, med en utviklet moderne sektor tuftet særlig på finanstjenester og handel, turisme og teknologi. Emiratet er det mest folkerike av de sju.

Dubai har, i likhet med de andre sjeikdømmene i FAE, indre selvstyre. Emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum er enehersker, og overhode for Al Maktoum-dynastiet. Han er også visepresident og statsminister i statsdannelsen FAE.

Dubai har, sammen med Abu Dhabi, vetorett i FAEs øverste råd, landets nasjonalforsamling. Føderasjonen har ansvar særlig for utenriks- og forsvarspolitikk, og medlemskap i internasjonale organisasjoner. De enkelte emiratene styrer selv en rekke andre områder, framfor alt økonomisk politikk, utdanning og kultur.

 

 

Dubai, Mosque, Orange, Gold, Sky Orange
DUBAI MOSKE

 

 

Dubai, Desert, Sand, Dubai, Dubai, Dubai
DUBAI SAHARA
Landscape, Architecture, Building
DUBAI TURIST BYGNING

 

https://snl.no/Dubai